Polityka prywatności serwisu www.pluzynska.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników/Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Pracownię Fryzjerską Aleksandra Płużyńska poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest przedsiębiorca Aleksandra Płużyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 45, NIP 7971967116 REGON 366149715.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika/Klienta na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR), dalej zwana jako „RODO”, w szczególności podstawą faktyczną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. świadczenie usług fryzjerskich, w tym zapewnienie realizacji tych usług na najwyższym poziomie poprzez komunikację na wskazany przez Klienta numer telefonu lub email adres w celu umówienia, odwołania wizyty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. sprzedaży towaru przez sklep internetowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. konieczność wypełnienia wymagań podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywanie paragonów, faktur oraz innych dokumentów księgowych (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. konieczność rozpatrywania, przekazywania reklamacji zgłaszanych przez klientów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
  5. konieczność rozpatrywania roszczeń kierowanych przez klientów przeciwko Administratorowi oraz dochodzenie przez Administratora roszczeń przeciwko Klientom (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO).
 5. Serwis przetwarza dane osobowe w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone danych osobowych w formularzach kontaktowych tj. imię i nazwisko, email adres, numer telefonu;
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone danych osobowych w podczas procesu rezerwacji on-line imię i nazwisko, email adres, numer telefonu;
  3. poprzez gromadzenie plików “cookies”;
  4. poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych w celu dokonania zakupu oferowanych produktów w ramach sklepu internetowego tj. imię nazwisko, adres mail, numer telefonu, adresu korespondencyjnego, w celu otrzymania faktury VAT: numeru NIP, adresu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Podane dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tzn. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, dokonania rezerwacji wizyty on-line lub przeprowadzenia procesu sprzedaży oferowanych produktów, procesu reklamacji tych produktów, dochodzenia roszczeń, pomiędzy stronami, prowadzenia księgowości.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16  RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 9. Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe będą przechowywane w celu sprzedaży produktów przez okres 2 lat od chwili dostarczenia zakupionego produktu (okres rękojmi), w celu przechowywania dokumentacji księgowej świadczonych usług i sprzedaży towaru w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, w celu dochodzenie roszczeń, pomiędzy stronami przez okres przedawnienia roszczeń.
 11. Dane udostępnione przez klientów będą podlegały udostępnieniu następującym podmiotom trzecim.
  1. podmiotom obsługującym i utrzymującym system informatyczny Administratora, w szczególności podmiotom obsługującym system rezerwacji;
  2. podmiotom współpracującym przy wykonaniu usług fryzjerskich oraz procesie sprzedaży towarów;
  3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  4. podmiotom świadczącym działalność pocztową lub kurierską;
  5. sądom lub innym organom państwowym na podstawie postanowienia sądu, organów ścigania lub innej wiążącej podstawie prawnej.
 12. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 14. Ponadto, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta w tym zakresie, jego dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem wszelkich jego praw, do celów informowania Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o produktach i usługach świadczonych przez przedsiębiorcę Aleksandrę Płużyńską oraz jej ofertach.
 15. W związku z prawem do wglądu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych, a także możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, prawo to klient może zrealizować w każdym czasie, kontaktując się
  – listownie, na adres: Aleksandra Płużyńska prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie pod adresem ul. Tamka 45, 00-355 Warszawa lub
  – telefonicznie od godziny 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku na nr telefonu 575 009 202 lub
  – pisząc na adres e-mail: kontakt@pluzynska.pl
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.pluzynska.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 18. Serwis stosuje tzw. pliki coockies. Pliki są zapisywane na serwerach serwisu i dostarczają danych o aktywności klienta. Takie działanie pozwala na przygotowanie odpowiedniej i indywidualnej oferty dla klienta. Jeżeli nie akceptujesz stosowania plików cookie, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Istnieje ryzyko, że niektóre funkcje naszego sklepu mogą nie działać lub ich wpłynąć na utrudnienie w korzystaniu z naszej oferty
 19. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych można kierować w sposób określony w pkt. 15 niniejszej polityki prywatności.