Tworząc zrównoważone piękno...


Tworząc zrównoważone piękno...


“TWORZĄC ZRÓWNOWAŻONE PIĘKNO ZACHĘCAMY LUDZI, ABY ZADBAĆ O SIEBIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJĄ I PRACUJĄ, RZECZY KTÓRE KOCHAJĄ.”
Od samego początku skupiliśmy się na tworzeniu produktów o wysokiej jakości, które są zaprojektowane tak, aby przez swoje działanie wyrażać nasz wyjątkowy styl. Jakość w naszym rozumieniu to możliwość kreowania najlepszych, dopracowanych produktów przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. Używamy cenionych, naturalnych składników wraz ze stosowaniem naukowych procedur podczas tworzenia każdego z produktów, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom.

Siła leży w prostocie


Produkt może być „dobry” z dwóch powodów: bo jest skuteczny oraz dlatego, że jest przyjazny dla środowiska. Formułowanie produktów, które są dobre w obu znaczeniach, naukowo zaawansowanych i etycznie poprawnych, jest jednym z naszych głównych celów.

Mając to na uwadze, nasz Statut badawczy określa wytyczne dla naukowców Davines. Jest to, mówiąc ogólnie, bodziec do pozytywnego zachowania, pracy uwzględniającej szeroki zakres odpowiedzialności społecznej.

Wybór dostawcy musi obejmować stałe dążenie do wysokiej jakości i zapewnienie przez niego przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, do którego dążymy.

Statut badawczy uwzględnia cały proces tworzenia produktu, począwszy od podstawowych elementów: składników. Identyfikacja nowych składników obejmuje praktyczne wsparcie naukowe, badania skuteczności, oceny bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności z międzynarodowymi przepisami. Analiza składników uwzględnia ich pochodzenie i sposób zbioru, sposób ich przetworzenia do stosowania w kosmetykach i ich właściwości chemiczne. Podczas opracowywania formuły produktu, musimy zapewnić, że wybrana metoda produkcji minimalizuje wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu integralności składników i ich skuteczności w gotowym produkcie.

Wolność w formułowaniu naszych produktów, ciągłe innowacje, kompetencje i entuzjazm, kryją się za naszym poszukiwaniem idealnego piękna. Nie piękna za wszelką cenę, ale piękna trwałego i ponadczasowego.

Koncepcja


Dzień Zrównoważonego Piękna to inicjatywa zapoczątkowana przez grupę Davines. Ma ona na celu promowanie i wspieranie szlachetnych, nieskażonych relacji pomiędzy pięknem, biznesem i środowiskiem, jak również pokazanie, że synergia tych trzech elementów jest możliwa i przynosi konkretne rezultaty w postaci dobrze znanego credo firmy. Dynamika jest prosta: w wybranym dniu salony fryzjerskie proponują strzyżenie i stylizację za dobrowolne datki klientów, w całości przeznaczone na działania interwencyjne na rzecz środowiska naturalnego, stał się inicjatywą zdolną do wzmacniania wspólnego środowiska w tej sprawie na całym świecie. Inicjatywa ta, powstała w 2010 roku we Włoszech, natychmiast zyskała wielką aprobatę, która stała się zachętą do powtórzenia imprezy i przeniesienia jej na grunt innych krajów: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji.

PRODUKCJA O NEUTRALNYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO


Od 2006 roku uczestniczymy w inicjatywie Zero Impact (zerowy wpływ na środowisko) Lifegate. Jest to jedno z pierwszych, głównych działań, które ma na celu podejmowanie odpowiedzialności na szczeblu środowiska i na szczeblu społecznym oraz pierwszy projekt mający na celu realizację założeń Protokołu z Kioto*, którego ideą jest ocena i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pierwszej przyczyny efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia. W praktyce kompensujemy wpływ na środowisko, jaki mamy w wyniku produkcji linii Davines Essential Haircare, m.in. poprzez zalesienie terenów Kostaryki. Nasze działania już przyczyniły się do stworzenia i ochrony 580 860 m2 zielonych przestrzeni, co spowoduje wchłonięcie 431 906 kg CO2.

*Protokół z Kioto to porozumienie zawarte zgodnie z Konwencją ONZ dotyczącą zmian klimatycznych (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Kraje ratyfikujące ten dokument zobowiązują się do redukcji własnych emisji dwutlenku węgla i innych gazów przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego lub też zajmują się handlem emisjami, jeżeli zachowują lub zwiększają produkcję gazów. W tej chwili Protokół z Kioto przyjęło ponad 160 krajów.

Poznaj Nasze Produkty